An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng
An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng

An Toàn Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng

Công trình ngoại vi là bộ phận của mạng lưới viễn thông chủ yếu nằm bên ngoài nhà trạm viễn thông, bao gồm tất cả các loại công trình cáp viễn thông sợi đồng, sợi quang được treo nổi, chôn trực tiếp, đi trong cống bể, đi trong các đường hầm và các trang thiết bị phụ trợ.

(đọc tiếp)