TRIẾT LÝ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

GGS mong muốn trở thành thương hiệu Bảo An hàng đầu Việt Nam. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng Chất lượng sản phẩm và Dịch vụ khách hàng là người bạn đồng hành của GGS. GGS xem khách hàng là trung tâm và cam kết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chính sách chất lượng:

Luôn thảo mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Đáp ứng yêu cầu dịch vụ khach hàng. Tạo lòng tin của khách hàng bằng cách Sản phẩm được chuyển giao đảm bảo chất lượng và được thể hiện chính xác trên https://GGS.net.vn, giao hàng đúng thời gian Công ty đã hẹn và chuyển giao đúng sản phẩm khách hàng đã đặt.

Banner

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi.

“Trở thành biểu tượng Bảo An hàng đầu Việt Nam về sản phẩm thiết bị bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe phục vụ cuộc sống lao động con người”

Banner
0 M+
Sản Phẩm

...

$ 0 B+
Khách Hàng

...

0 M+
Nhà Cung Cấp

...

Award Image

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Award Image

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

Award Image

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác

Award Image

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.